Kanalizace a ČOV Koněšín

Informace budou postupně zveřejňovány od středy dne 30.3. 2022 

Vítejte na stránkách věnovaných výstavbě splaškové kanalizace a ČOV Koněšín

Základní informace

Na stránkách se dále pracuje...

 

Harmonogram výstavby

Nahoře bude zveřejněný vždy odkaz na aktuální Harmonogram výstavby s uvedením data aktualizace. Harmonogram bude průběžně aktualizovaný podle skutečného postupu prací.

V případě, že vám ze závažných důvodů termín realizace nevyhovuje, kontaktujte nás. Pokud to bude možné, firma vám určitě vyjde vstříc. Je třeba si však uvědomit, že pokládání potrubí musí začít v nejnižším místě, tj. od přečerpávací stanice u obecního úřadu, směrem k okrajům obce.

Práce budou probíhat tak, že v daném úseku bude nejprve položeno hlavní kanalizační a vodovodní potrubí. Vzápětí budou položeny přípojky na hranice jednotlivých nemovitostí a komunikace budou provizorně opraveny. Vlastní připojení nemovitostí bude možné až po kolaudaci celé stavby pravděpodobně na jaře v roce 2021

 

Plánek jednotlivých etap

 

Důležité kontakty

 

Vodovody a Kanalizace Třebíč - Zástupce investora Ing. Karel Nedvědický 604 119 080
MBM TRADE CZ,s.r.o. - Jednatel Ing. Borys Moldovan 777 090 241
MBM TRADE CZ,s.r.o. - Stavbyvedoucí Petr Machovec 724 348 004
MOBIKO plus a.s. - Předseda představenstva Ing. Petr Zima 604 205 554
MOBIKO plus a.s. - Stavbyvedoucí Ing. Dominik Zima 731 459 671
Technický dozor Ing. Luděk Kotrba 603 447 452
Obec Koněšín - starosta Jiří Chalupa 724 191 252