Poplatky ze psů

Poplatky ze psů na rok 2024 dle platné vyhlášky

Poplatky ze psů
Poplatek za psa Platí se 1x ročně – splatnost do 31.3.2024
jeden pes 150,- Kč
za druhého psa a každý další 300,- Kč

Úhrada poplatku:

  • převodem na účet
    • č. účtu – 2200512122/2010 (Fio banka, a.s.)
    • variabilní symbol – číslo domu
    • zpráva pro příjemce – uveďte počet psů
  • v hotovosti do pokladny obecního úřadu
    • (poznámka: na OÚ není možnost platby platební kartou)