Smlouvy

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
24. 10. 2023

Darovací smlouva

Darovací smlouva

50 000,00 CZK

Římskokatolická farnost Koněšín

Obec Koněšín

24. 7. 2023

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

1 187 377,85 CZK

SOMTservis s.r.o.

Obec Koněšín

11. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci investiční akce Koněšín - kanalizace a ČOV

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

30 345 861,00 CZK třicet milionů tři sta čtyřicet pět tisíc osm set šedesát jedna korun českých

VODOVODY A KANALIZACE

Obec Koněšín

6. 1. 2022

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo_Revitalizace Koněšínského rybníka_S

2 617 230,00 CZK

SOFI stav, s.r.o.

Obec Koněšín

7. 1. 2020

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Koněšín - vodovod, zvýšení tlaku

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku

504 547,00 CZK

VODOVODY A KANALIZACE

Obec Koněšín

11. 9. 2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

935 205,45 CZK

COLAS CZ, A.S.

Obec Koněšín

6. 9. 2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

669 721,49 CZK

B-STAV Třebíč s.r.o.

Obec Koněšín

25. 5. 2018

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

307 438,70 CZK

B-STAV Třebíč s.r.o.

Obec Koněšín

25. 5. 2018

Smlouva o dílo

181123056

1 294 700,00 CZK

COLAS CZ, A.S.

Obec Koněšín

28. 2. 2018

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

1 010 152,70 CZK jedenmiliondesettisícstopadesátdvakorunsedmdesáthaléřů

B-STAV Třebíč s.r.o.

Obec Koněšín

1. 12. 2017

Darovací smlouva

Darovací smlouva

62 000,00 CZK šedesátdvatisíckorunčeských

Obec Koněšín

ENERGOREGION 2020

3. 7. 2017

Smlouva o dílo č. 172100363

172100363

646 128,00 CZK

Bonita Group Service s.r.o.

Obec Koněšín

3. 7. 2017

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

455 987,00 CZK

B-STAV Třebíč s.r.o.

Obec Koněšín

23. 6. 2016

smlouva o poskytnutí individuální dotace

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

100 000,00 CZK

Obec Koněšín

T.J. Koněšín

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.