Poplatky za odpady

Od 1.1.2024 platí nová vyhláška o odpadech.

Výše poplatku:

 • 700 Kč/ osoba/ rok.
 • 700 Kč/ nemovitost/ rok - v intravilánu obce (př.: chalupa, kde naní nikdo nahlášen k trvalému pobytu)
 • 200 Kč/ nemovitost/ rok - v extravinálu obce (př.: chaty)

Platba musí být provedena do konce září 2024.

Úhrada poplatku:

 • převodem na účet
  • č. účtu –  2200512122/2010 (Fio banka, a.s.)
  • variabilní symbol – číslo domu
  • zpráva pro příjemce – uveďte počet osob
 • v hotovosti do pokladny obecního úřadu
  • (poznámka: na OÚ není možnost platby platební kartou)