Rekreace

Údolní nádrž Dalešicelod

Informace o lodní dopravě a jízdní řády lodní dopravy.

Možnosti ubytování:

 • Ubytovací zařízení firmy TREBI v Koněšíně - www.trebi.cz, T: 731270000
 • Marie Zoubková, Koněšín 113 - www.ubilekocky.cz ,T: 775163505
 • Kreamický a výtvarný ateliér Koněšín, Koněšín 24, T: 724781800, nabídka ubytování Typ: PDF dokument, Velikost: 117.38 kB
 • Chata Hana - www.chatahana.php5.cz   (pronájem, chatová oblast Koněšín) 
 • Penzion U Moravů, Kozlany 14, www.umoravu.net, T: 737343672 
 • Autocamp Wilsonka Hartvíkovice (cca 6 km) - www stránky
 • Příležitostně privátní ubytování v obci - dotazujte starostku obce.

Možnosti koupání:
travnato-písčitá pláž pod Koněšínem, Kozlany "V Lavičkách", harvíkovická pláž (v kempu).

Okolí přehrady je velmi malebné a romantické. Koryto lemují příkré stráně, které jsou místy až 100 metrů vysoké. Krásu přehrady zvyšují zříceniny dvou středověkých hrádků, Kozlova a Holoubka. Zejména z vrcholu Kozlova je krásný pohled jednak přímo na přehradu, která tvoří veliké zákruty, jednak na okolní lesy, jimiž jsou vysoké stráně zarostlé. Přehrada je dnes především rájem rybářů, kteří zde mohou v poklidu odpočívat. Přehrada se stala útočištěm také pro některé ohrožené druhy zvířat, mj. čápů, volavek, labutí, orlů, divokých kačen aj.

V posledních letech dochází k rozvoji cykloturistiky - v mikroregionu Horácko i v sousedních mikroregionech byly zřízeny značené cyklotrasy a v každé obci se nachází informační panel s mapou cyklotras. Příruční mapa cyklotras celého Třebíčska i Náměšťska je v prodeji.
 
Od 1. července 2007 funguje na přehradě lodní doprava. Typ: JPG obrázek, Velikost: 139.38 kB

Další propagační materiály
Na pláži pod Koněšínem funguje přes prázdniny infostánek s občerstvením Typ: PDF dokument, Velikost: 75.03 kB
Cyklomapa - výřez Typ: JPG obrázek, Velikost: 146.34 kB

 les2

Technické údaje o vodním díle:

Vodní dílo Dalešice na středním toku řeky Jihlavy zahrnuje dvě nádrže - hlavní nádrž u Kramolína a vyrovnávací nádrž u Mohelna.

Bylo vybudováno pro tyto účely:

 • přečerpávací vodní elektrárna
 • zásobování atomové elektrárny u Dukovan vodou z vyrovnávací nádrže
 • zajištění vody pro závlahu pozemků
 • zásobování průmyslovou vodou
 • ochrana před povodněmi
 • zlepšení hygienických poměrů na toku
 • turistika a rekreace při zachování nezastavěné přírody na velké části břehů, zejména pravého břehu

Plocha povodí: 1 136 km2 
Délka vzdutí: hlavní nádrž 22 km, vyrovnávací nádrž 7 km
Zatopená plocha: 480 ha a 118 ha
Objem zadržované vody: 127,3 mil. m3 a 17,1 mil. m3
Stálý objem: 59,5 mil. m3 a 5,6 mil. m3 
Hlavní hráz: délka v koruně 300 m, šířka v koruně 8 m, šířka v základnové spáře 300 m, maximální výška hráze nad základnovou spárou 99,5 m, kubatura hráze 1,95 mil. m3 
Hráz vyrovnávací nádrže: délka 185 m, šířka v koruně 7,75 m, šířka v zákl. spáře 32 m, výška 49 m, kubatura betonu 89 400 m3 
Výkony: přečerpávací elektrárna 4 x 104 MW, roční výroba 745 077 GWh, průtočná elektrárna v hrázi vyrovnávací nádrže 1,23 MW, roční výroba 2,416 GWh
Investor: Energoinvest, ČEZ, Praha
Projektant: Hydroprojekt Praha, závod Brno
Hlavní dodavatelé: stavební část Ingstav Brno, strojně-technologická část ČKD Blansko, elektro-technologická část Energovod Praha
Zahájení výstavby: r. 1971 Ukončení výstavby: r. 1979 

prehrada