Hasiči

Hasičský sbor v Koněšíně vznikl již rokem 1906. Stalo se tak přesně 7. Července. To byl na tehdejší poměry v rakousko-uherské monarchii poměrně náročný krok. Co vlastně přimělo tehdejší obyvatele Koněšína k tomuto kroku? Byl to velký požár, který spolykal několik stodol s dřevěnými doškovými střechami. Tehdy ohni padly za oběť stodoly domů č.p. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 49, a 56. To byla celá ulice a katastrofa měla obrovské následky. Ve stodolách shořelo veškeré seno a sláma, potřebné ke krmení dobytka.A dobytek bylo mnohdy jediné jmění tehdejších starousedlíků. Nakonec vše dobře dopadlo a lidé s pomocí dalších obyvatel Koněšína dobytek uživili a v budoucích létech stodoly vystavěli nové. V té době byly požáry celkem častým jevem. Mnoho hospodářských stavení a výjimečně i obytných budov bylo ze dřeva s doškovou střechou. Zakládání hasičských sborů se šířilo po celém kraji. Otcem koněšínského sboru byl učitel František Kaboněk. Díky jeho pokrokovému smýšlení a obětavosti bylo v dalších letech zachráněno mnoho majetku. Pan František Kaboněk byl za okupace fašisty umučen v koncentračním táboře v Osvětimi. Zemřel 18.3.1942. Těchto pár řádků nechť je malou památkou na dobu, kdy žil a pomáhal svým blízkým.

Roku 1909 přibylo dalších osmnáct členů a  celkový stav byl tedy 29 členů hasičského sboru. V roce 1916  byla zakoupena ruční hasičská stříkačka tažená koňmi. Ne každá obec si mohla takovouto věc z finančních důvodů dovolit. Pumpování bylo fyzicky velmi namáhavé. Bylo potřeba alespoň čtyř dvojic, které se u pumpování střídaly. Ještě dnes někteří lidé pamatují, jaká to byla námaha.Tato ruční stříkačka sloužila obci až do roku 1947.  V roce 1948 byla obci slavnostně předána první stříkačka motorová spolu s nákladním automobilem.

Tato technika sloužila do roku 1969, kdy byla nahrazena novější PPS-12, která slouží obci dodnes.Požární zbrojnice byla původně pouze dřevěná kolna u vchodu do hřbitova. Až v roce 1932 byla postavena zděná zbrojnice. Na stavbu musel každý člen nalámat množství kamene, kdo měl les věnoval dřevo. Pracovali všichni. Na stavbě této nové zbrojnice se podíleli i členové sboru z Kozlan, kteří měli v té době již vlastní hasičský sbor. V roce 1953 byla zbrojnice adaptována do podoby, kterou známe z dnešních dnů.Mimo ochrany a pomoci při požárech byla další činnost sboru velmi bohatá na poli kulturním, sportovním i politickém. Mnoho let byl sbor jedinou organizovanou společenskou složkou v obci. Mnoho divadelních představení bylo v režii sboru odehráno s místními ochotníky. Desítky poutí bylo díky sboru uspořádáno, mnoho tanečních zábav aj.

Zakládajících členů bylo tehdy jedenáct:

  • Čermák Jan 1887
  • Kaboněk František 1881
  • Kubiš Josef 1882
  • Kubiš František 1887
  • Kratochvíl Matěj 1874
  • Matoušek Rudolf 1880
  • Mityska Josef 1871
  • Mrňa Jan 1886
  • Musil Jan 1887
  • Vrba Viktor 1886

Webové stránky SDH Koněšín: http://sdhkonesin.webnode.cz