Koněšín - oprava místních komunikací - Aktualizace 17. 5. 2024

Koněšín - komplexní oprava místních komunikací

Oprava místních komunikací:
- postupně probíhá úprava krajnic
- Druhá vrstva asfaltu ACO 11 bude realizována v termínu od 3. 6. 

Koněšín - komplexní oprava místních komunikacíKomplexní oprava místních komunikací

Mapka: Koněšín - oprava místních komunikací - postup prací Typ: PDF dokument, Velikost: 369.41 kB

Harmonogram: Koněšín - oprava místních komunikací - HMG Typ: PDF dokument, Velikost: 218.77 kB

 

Aktualizace 24. 5. 2024 --------------------------------------------------------------------------------------------

Postupně probíhá úprava krajnic  

Druhá vrstva asfaltu ACO 11 se bude u zbylých cest realizována v termínu od 3. 6. 

 

Dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme za spolupráci a za pochopení.

Za realizační firmu MOBIKO plus a.s., Ing. Dominik Zima,

Za zastupitelstvo obce, Jiří Chalupa

 

Aktualizace 17. 5. 2024 --------------------------------------------------------------------------------------------

Od pondělí dne 20. 5. 2024 bude pokračovat úprava krajnic.  

Druhá vrstva asfaltu ACO 11 se bude u zbylých cest realizována v termínu od 28. 5. 

 

Dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme za spolupráci a za pochopení.

Za realizační firmu MOBIKO plus a.s., Ing. Dominik Zima,

Za zastupitelstvo obce, Jiří Chalupa

 

Aktualizace 3. 5. 2024 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

V pondělí dne 6. 5. 2024 bude probíhat realizace pokládky druhé vrstvy asfaltu ACO 11 – dle harmonogramu.

Realizované úseky:   

1. Místní části Batelov - Ulice od č.p. 57 k č.p. 29 (ke studni)

2. Ulice pod starým hřištěm - od garáží po č.p. 61 (v ulici kde byla realizace začatá koncem roku 2023)  

 

Úprava krajnic: od pondělí dne 6. 5. bude probíhat úprava krajnic u opravených komunikacích.

 

Dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme za spolupráci a za pochopení.

Za realizační firmu MOBIKO plus a.s., Ing. Dominik Zima,

Za zastupitelstvo obce, Jiří Chalupa

 

Aktualizace 2. 5. 2024 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

V  pondělí dne 6. 5. 2024 bude probíhat realizace pokládky druhé vrstvy asfaltu ACO 11 – dle harmonogramu.

Realizované úseky:   

1. Místní části Žleb (od ČOV) + Batelov (po křižovatku u mostku) - Ulice od č.p. 119 k č.p. 78  

 

Úprava krajnic: od pondělí dne 6. 5. bude probíhat úprava krajnic u opravených komunikacích.

 

Dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme za spolupráci a za pochopení.

Za realizační firmu MOBIKO plus a.s., Ing. Dominik Zima,

Za zastupitelstvo obce, Jiří Chalupa

 

Aktualizace 1. 5. 2024 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ve čtvrtek dne 2. 5. 2024 bude probíhat realizace spojovacího postřiku na zbylých částech opravovaných komunikací. Na spojovací postřik je zakázáno vjíždět po dobu min 2-4 h!!! 

dále

ve  čtvrtek dne 2. 5. 2024 bude probíhat realizace pokládky druhé vrstvy asfaltu ACO 11 – dle harmonogramu.

Realizované úseky:   

1. místní části Batelov - Ulice od č.p. 33 po studnu k č.p. 57 (v ulici kde byl v úterý realizován spojovací postřik)  

2. Ulice pod starým hřištěm - od garáží po č.p. 61 (v ulici kde byla realizace začatá koncem roku 2023)

 

Dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme za spolupráci a za pochopení.

Za realizační firmu MOBIKO plus a.s., Ing. Dominik Zima,

Za zastupitelstvo obce, Jiří Chalupa

 

 

Aktualizace 30. 4. 2024 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

V úterý dne 30. 4. 2024 od 12h. bude probíhat realizace spojovacího postřiku v některých částech obce. Na spojovací postřik je zakázáno vjíždět po dobu min 2-4 h. Tyto úseky budu otevřeny cca v 16h.

Ve středu dne 1. 5. 2024 od 8h. bude probíhat realizace pokládky druhé vrstvy asfaltu ACO 11 – dle harmonogramu.

Realizované úseky:   

1. Ulice u družstva

2. Ulice za školou (humna) a u školy

Dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme za spolupráci a za pochopení.

Za realizační firmu MOBIKO plus a.s., Ing. Dominik Zima,

Za zastupitelstvo obce, Jiří Chalupa

 

Vloženo dne 5. 4. 2024 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

Technologický postup – informativní: 

Na komunikaci bude provedena reprofilace a vylepšení technologii Roud mix do hloubky 19 cm s přidáním pojiva. Reprofilace provede celoplošně půdní fréza. Promletí bude provedeno do hloubky 200 mm. Následně bude provedena reprofilace na niveletu -100 mm a povrch srovnán graderem. Přebytečný materiál bude odvezen na mezideponii. Dále bude nadávkováno pojivo podle návrhu realizační firmy a aplikováno půdní frézou promletím do hloubky 190 mm. Povrch bude srovnán graderem a zhutněn na požadovanou míru. Finální povrch bude ošetřen infiltračním postřikem se zadrcením. Asfaltový beton ložný je navržen typu ACP 16 v tl. 50 mm. Obrusná vrstva je navržena z asfaltového betonu ACO 11 v tloušťce 50 mm.

Na opravované povrchy je možné vjíždět druhý den po vyzrání realizované technologie!!! Přesto doporučujeme parkovat mimo opravovanou komunikaci. Na opravované úseky místních komunikací nesmí vjíždět těžká technika (traktory, kamióny, zásilkové služby). U zásilkových služeb kontaktujte dopravce, ať zastaví na vámi sjednaném místě.

Plánované nutné přejezdy oznamte předem, ať se vyhnete střetu s těžkou technikou. Pouze integrovaný záchranný systém (IZS) má vjezd bez omezení.

Firma nabízí na základě objednávky možnost realizaci vjezdu ke garážím nebo k parkovacímu stáním u domu. Tyto vjezdy si každý hradí sám po domluvě s firmou. Kontaktní osoba: Ing. Dominik Zima, mobil: 731 459 671. Doporučujeme si realizovat pevný podklad pod asfalt.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Za realizační firmu MOBIKO plus a.s., Ing. Dominik Zima,

Za zastupitelstvo obce, Jiří Chalupa

Přílohy

Oprava komunikací_08 - od 24.05.2024.pdf

Oprava komunikací_08 - od 24.05.2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 369,41 kB

Oprav místních komunikací HMG-05_24.05.2024_V02.pdf

Oprav místních komunikací HMG-05_24.05.2024_V02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 218,77 kB
Datum vložení: 24. 5. 2024 10:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2024 11:14