Navigace

Obsah

Zpět

NOUZOVÝ STAV V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUALIZACE 12. 05. 2020 v 7h

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení občané,

zde budou zveřejněny aktuální nařízení a usnesení vlády k NOUZOVÉMU STAVU V České republice.

Přijaté zákony ze dne 11. května 2020

Sbírka zákonů č. 236 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

Přijaté zákony ze dne 7. května 2020

Sbírka zákonů č. 235 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

Sbírka zákonů č. 228-231 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

Sbírka zákonů č. 232-233 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

Sbírka zákonů č. 234 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

Přijaté zákony ze dne 4. května 2020

Sbírka zákonů č. 225-227 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

Přijaté zákony ze dne 1. května 2020

Sbírka zákonů č. 223-224 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

Přijaté zákony ze dne 30. dubna 2020

Sbírka zákonů č. 218-222 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

Přijaté zákony ze dne 27. dubna 2020

Sbírka zákonů č. 212 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

211. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Sbírka zákonů č. 207-210 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

Sbírka zákonů č. 205-206 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

Usnesení ze dne 24. dubna 2020

Usnesení vlády č. 202-204/2020 o přijetí krizového opatření

     - 202. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
     - 203. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
     - 204. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Usnesení ze dne 24. dubna 2020

Usnesení vlády č. 193-198/2020 o přijetí krizového opatření

     - 193. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
     - 194. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
     - 195. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
     - 196. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
     - 197. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
     - 198. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Přijaté zákony ze dne 24. dubna 2020

Sbírka zákonů č. 185-192 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

     - 185. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví
cestovního ruchu
     - 186. Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
     - 187. Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
     - 188. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby
studia pro účely dalších zákonů
     - 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
     - 190. Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon
o realitním zprostředkování)
     - 191. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního
řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
     - 192. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení ze dne 17. dubna 2020 - vloženo na web dne 20. dubna 2020

Usnesení vlády č. 178-179/2020 o přijetí krizového opatření

     - 178. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
     - 179. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Přijaté zákony ze dne 17. dubna 2020 - vloženo na web dne 20. dubna 2020

Sbírka zákonů č. 177 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

     - 177. Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Nařízení a usnesení ze dne 14. dubna 2020 - vloženo na web dne 15. dubna 2020

Nařízení a usnesení vlády č. 172-174/2020 - o přijetí krizového opatření

     - 172. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
SARS CoV-2
     - 173. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
     - 174. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Přijaté zákony ze dne 14. dubna 2020 - vloženo na web dne 15. dubna 2020

Sbírka zákonů č. 159 - 161 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

     - 159. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
     - 160. Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým
stavem při epidemii v roce 2020
     - 161. Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení ze dne 9. dubna 2020 - vloženo na web dne 15. dubna 2020

Usnesení vlády č. 156-158/2020 o přijetí krizového opatření

     - 156. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
     - 157. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
     - 158. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Nařízení ze dne 9. dubna 2020 - vloženo na web dne 15. dubna 2020

Nařízení vlády č. 154-155/2020

     - 154. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,
ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
     - 155. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.

Usnesení ze dne 6. dubna 2020 - vloženo na web dne 8. dubna 2020

Usnesení vlády č. 150-153/2020 o přijetí krizového opatření

     - 150. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
     - 151. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
     - 152. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
     - 153. Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření

Nařízení ze dne 2. dubna 2020

Nařízení vlády č. 146-147/2020

     - 146. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru
SARS-CoV-2
     - 147. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely
vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení ze dne 1. dubna 2020

Usnesení vlády č. 144-145/2020 o přijetí krizového opatření

     - 144. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 145. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Usnesení ze dne 31. března 2020

Usnesení vlády č. 143/2020 o přijetí krizového opatření

     - 143. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Usnesení ze dne 30. března 2020

Usnesení vlády č. 140-142/2020 o přijetí krizového opatření

     - 140. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 141. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 142. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Přijaté zákony ze dne 25. března 2020 - vloženo na web dne 27. března 2020

Sbírka zákonů č. 133 - 137 / 2020 - přijaté na základě mimořádných opatřeními při epidemii v roce 2020

     - 133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
     - 134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
     - 135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce
2019/2020
     - 136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
     - 137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Usnesení ze dne 26. března 2020

Usnesení vlády č. 130-132/2020 o přijetí krizového opatření

     - 130. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 131. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 132. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Přijaté zákony ze dne 24. března 2020 - vloženo na web dne 26. března 2020

129. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Mimořádné opatření ze dne 24. března 2020 - vloženo na web dne 26. března 2020

Mimořádné opatření - volný pohyb osob na území ČR

Usnesení ze dne 23. března 2020

Usnesení vlády č. 122-128/2020 o přijetí krizového opatření

     - 122. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 123. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 124. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 125. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 126. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 127. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 128. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Usnesení ze dne 19. března 2020

Usnesení vlády č. 109-112/2020 o přijetí krizového opatření

     - 109. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 110. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - USNESENÍ ZRUŠENO

     - 111. Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření,
vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.

     - 112. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Usnesení ze dne 18. března 2020

Usnesení vlády č. 106-108/2020 o přijetí krizového opatření

     - 106. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 107. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 108. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - USNESENÍ ZRUŠENO

Nařízení a usnesení ze dne 17. března 2020

Nařízení a usnesení vlády č. 104-105/2020 - o přijetí krizového opatření

     - Nařízení vlády č. 104/2020 - o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

     - Usnesení vlády č. 105/2020 - o přijetí krizového opatření

Usnesení ze dne 15. března 2020 - vloženo na web dne 19. března 2020

Usnesení Vlády o zákazu volného pohybu osob - o přijetí krizového opatření

Usnesení ze dne 16. března 2020

Usnesení vlády č. 96-99/2020 o přijetí krizového opatření

     - 96. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - USNESENÍ ZRUŠENO

     - 97. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 98. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 99. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - USNESENÍ ZRUŠENO

Usnesení ze dne 15. března 2020

Usnesení vlády č. 84-90/2020 o přijetí krizového opatření

     - 84. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - USNESENÍ ZRUŠENO

     - 85. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - USNESENÍ ZRUŠENO

     - 86. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - USNESENÍ ZRUŠENO - nahrazeno usnesením č. 125

     - 87. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - USNESENÍ ZRUŠENO

     - 88. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 89. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

     - 90. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Nařízení vlády č. 83/2020

     - Nařízení vlády č. 83/2020 - o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Usnesení ze dne 14. března 2020

Usnesení vlády č. 82/2020 - o přijetí krizového opatření

     - Usnesení vlády č. 82/2020 - o přijetí krizového opatření - USNESENÍ ZRUŠENO

Nařízení a usnesení ze dne 13. března 2020

Nařízení a usnesení vlády č. 75-81/2020 - o přijetí krizového opatření

     - NAŘÍZENÍ VLÁDY č, 75/2020 

     - Usnesení vlády č. 76/2020 - o přijetí krizového opatření

     - Usnesení vlády č. 77/2020 - o přijetí krizového opatření

     - Usnesení vlády č. 78/2020 - o přijetí krizového opatření

     - Usnesení vlády č. 79/2020 - o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb
po dobu trvání nouzového stavu

     - Usnesení vlády č. 80/2020 - o přijetí krizového opatření

     - Usnesení vlády č. 81/2020 - o přijetí krizového opatření

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky - nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Usnesení ze dne 12. března 2020

Usnesení vlády č. 69/2020 - NOUZOVÝ STAV

     - Usnesení vlády č. 69/2020 - NOUZOVÝ STAV

Usnesení vlády č. 70-74/2020 - o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

     - Usnesení vlády č. 70/2020 - o přijetí krizového opatření

     - Usnesení vlády č. 71/2020 - o přijetí krizového opatření

     - Usnesení vlády č. 72/2020 - o přijetí krizového opatření

     - Usnesení vlády č. 73/2020 - o přijetí krizového opatření

     - Usnesení vlády č. 74/2020 - o přijetí krizového opatření

 

NOUZOVÝ STAV V ČR -  od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vyvěšeno: 12. 5. 2020

Datum sejmutí: 15. 6. 2020

Zodpovídá: Jiří Chalupa

Zpět

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Najdete nás také zde

facebook

 

Kraj Vysočina - FOND VYSOČINA