Základní informace

Zveřejněno dne 11. 5. 2022

Od 12. 5. 2022 začne probíhat realizace Kanalizace pod nádrží..


Zveřejěno dne 12. 4. 2022

Informační schůzka pro občany proběhla dne 7. 4. 2022 v 17hod. v KD Koněšín.

Prezentace - Kanalizace a ČOV Koněšín Typ: PDF dokument, Velikost: 1.26 MB

Ve čtvrtek dne 7. dubna v 17:00 hodin se v kulturním domě konala informační schůze pro občany k výstavbě splaškové kanalizace v obci Koněšín. Cílem setkání bylo hlavně informovat občany o chystané stavbě, která na příští dva roky zasáhne do provozu v celé obci.

Úvodního slova se ujal starosta obce Jiří Chalupa, který představil zástupce jednotlivých subjektů, kteří jsou do projektu zapojeni.

Za Vodovody a kanalizace Třebíč tu byl Ing. Karel Nedvědický tajemník společnosti jako zástupce investora a Ing. Pavel Petrák, vedoucí provozu Náměšť n.Osl. VAS a.s., divize Třebíč – provozovatel.

Za dodavatelskou stavební firmu MBM TRADE CZ, s.r.o., která bude mít na starosti samotné stavební práce a zajištění stavebního materiálu, tu byl Ing. Borys Moldovan majitel firmy a pan Petr Machovec stavbyvedoucí.

Projektant a autorský dozor bude vykonávat Ing. Luděk Kotrba a koordinátorem BOZP bude pan Ing. Jiří Dvořák.

Starosta Koněšína shrnul pro spoluobčany všechny zásadní informace k plánované stavbě. Postupně si slovo předali jednotliví zástupci, kteří pohovořili o problematice, která pod ně spadá. Byl dán také prostor občanům a jejich dotazům. Každý se snad dočkal uspokojivé odpovědi, další individuální dotazy se řešily i po skončení schůzky. S dalšími dotazy se neváhejte obrátit teď nebo kdykoli v průběhu realizace stavby na obecní úřad, nebo kontaktovat jednotlivé pověřené osoby. Průběžně budou informace vkládány na webové stránky obce.

Vlastní výstavba začne začátkem května a bude trvat přibližně dva roky.


Zveřejěno dne 29. 3. 2022

Informace z OÚ Koněšín – Kanalizace a ČOV Koněšín

Vážení spoluobčané,

touto cestou si Vás dovolujeme informovat o plánované výstavbě Kanalizace a ČOV Koněšín. Další informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách obce v záložce  KANALIZACE

Ve čtvrtek dne 7. 4. 2022 Vás zveme v 17 hodin do KD na informační schůzku

Účastníci schůzky:             

VODOVODY A KANALIZACE dobrovolný svazek obcí

  • Ing. Karel Nedvědický - tajemník svazku
  • Ing. Pavel Petrák - zástupce svazku

MBM TRADE CZ, s. r. o. - dodavatelská stavební firma

  • Ing. Borys Moldovan - majitel firmy
  • Petr Machovec - stavbyvedoucí

Autorský dozor investora

  • Ing. Luděk Kotrba

Koordinátor BOZP

  • Ing. Jiří Dvořák

Obec Koněšín

  • zastupitelé obce

Předpokládaný začátek realizace: patrně od 30. dubna 2022

Harmonogram stavebních prací: bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce - HARMONOGRAM

O realizaci kanalizace ve Vašem blízkém okolí Vás budeme včas informovat: osobní schůzkou, pomocí informačního letáku, SMS zprávy. Veškeré informace budou zveřejněny a aktualizovány na webu (např. harmonogram stavebních prací, dostupnost k domu, dopravní obslužnost, místní uzavírky, svoz popelnic apod.).

Máte-li k připravované akci Kanalizace a ČOV Koněšín nějaké dotazy, prosím o jejich zaslání na e-mail: starosta@obeckonesin.cz. Na Vaše dotazy se budu snažit odpovědět v co nejkratším termínu.

Kontakt: Jiří Chalupa

  • mobil: 724 191 252,
  • v úředních hodinách na OÚ Koněšín (doporučuji středu 14 – 17 hodin, děkuji)

Za zastupitelstvo obce
Jiří Chalupa, starosta