Kanalizace

Kanalizace a ČOV Koněšín

Vítejte na stránkách věnovaných výstavbě splaškové kanalizace a ČOV Koněšín

Vážení spoluobčané,

touto cestou si Vás dovolujeme informovat o plánované výstavbě Kanalizace a ČOV Koněšín. Další informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách obce v záložce  KANALIZACE

Vpravo v menu naleznete další důležité informace -->

 

Máte-li k připravované akci Kanalizace a ČOV Koněšín nějaké dotazy, prosím o jejich zaslání na e-mail: starosta@obeckonesin.cz. Na Vaše dotazy se budu snažit odpovědět v co nejkratším termínu.

 

Za zastupitelstvo obce

Jiří Chalupa, starosta

 

Zveřejěno dne 29. 3. 2022____________________________________________________________ 

Proč se vlastně kanalizace dělá

Hlavním důvodem budování kanalizačního řádu a čistírny je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod. Pro tento účel vešla 1. ledna 2019 v platnost novela vodního zákona č. 113/2018 Sb. Podle této novely je povinností vlastníka jímky (žumpy) uchovávat doklady o vyvážení odpadních vod za poslední 2 roky. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.

Od roku 2021 probíhají kontroly o uložení odpadních vod. Kontroly provádí Česká inspekce životního prostředí, avšak většinou ze závažného důvodu. Pokuta může dosahovat výše až 100 tis. Kč.

Kanalizace nás tedy zbaví nutnosti vyvážet jímku a dokládat její vyvážení. Na druhou stranu je nutné počítat se zavedením poplatku za stočné, který je ovšem v porovnání s náklady na vyvážením jímky výrazně menší.

 

Za zastupitelstvo obce

Pavel Zahradníček, místostarosta